© The Company

BLOG

2020.02.08 bangkok

“โคโรนาไวรัส” ภัยเงียบที่ติดต่อได้โดยไม่รู้ตัว

fb_feb#11_Blog_โคโรนา ภัยเงียบที่ติดต่อได้โดยไม่รู้ตัว

 ไวรัสโคโรนา หรือที่เราเรียกกันว่าไวรัสอู่ฮั่น เป็นไวรัสในสายพันธุ์โคโรน่าสายพันธุ์ที่ 7 โดยสายพันธุ์ที่เรารู้จักกันดีและเคยระบาดมาก่อนในปี 2002คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ซารส์ (SARS) และในปี 2012คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เมอร์ส (MERS) โดยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ทางการแพทย์คาดว่าน่าจะมากสัตว์ป่า เนื่องจากแหล่งที่พบผู้ติดเชื้อที่แรกนั้นอยู่ในตลาดค้าสัตว์ป่าในเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน

     สิ่งที่ทำให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้น่ากลัวและแพรกรายได้อย่างรวดเร็วนั้น มากจากการที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อกันได้ตั้งแต่ตอนที่ผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการหรือก็คือสามารถติดต่อกันได้ในระยะเพาะเชื้อนั่นเองจึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองติดไวรัสนี้ซะแล้ว

     แม้ตัวเลขของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้แล้วเสียชีวิตจะน้อยกว่าตอนที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ส และเมอร์ส ระบาดแต่เราก็ควรป้องกัน กันไว้ก่อน ดีกว่ามานั่งรักษากันที่ปลายเหตุเมื่อพบว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสนี้เข้าให้แล้ว

      วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ท่านทำได้มี ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการไปในที่ ที่มีคนแออัด
  • ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน
  • ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการเอามือมาสัมผัสที่ใบหน้า
  • กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด
  • หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่มีไข้ อาการไอและจาม
  • พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

      หากท่านพบว่าตนเองมีอาการ เจ็บคอ ไอ มีไข้ตัวร้อน หอบเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น และปรึกษาแพทย์ทันที ด้วยความเป็นห่วงจาก The Company Bangkok

     ใจเขาใจเรา เราไม่อยากติดไวรัสจากเขา เขาไม่อยากติดไวรัสจากเรา ป้องกันและดูและสุขภาพกันด้วยนะคะ