© The Company

BLOG

2019.05.03 bangkok

Entrepreneur คืออะไรกันเเน่

fb_june#10_blog Entrepreneur

Entrepreneur

คำว่า “Entrepreneur” ที่อ่านว่า “ออง – เทรอ – เปรอ – เนอร์” นั้น ในภาษาไทยมักใช้คำแปลว่า “ผู้ประกอบการ” แต่คำว่า “Entrepreneur” นี้ จริงๆแล้วมีความหมายที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น เพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่ “ผู้ก่อตั้ง” หรือ “เจ้าของบริษัท” แต่มันได้ถูกใช้ในการหมายถึง”ผู้ริเริ่ม” หรือ “ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลง”

นักวิชาการหลายคนได้พยายามนิยามความหมายของคำว่า “Entrepreneur” ไว้ในทำนองว่า “ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรให้เกิดเป็นองค์กร และรับความเสี่ยง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ” ซึ่งจะเห็นได้ว่า “Entrepreneur” มักจะถูกใช้เรียกเฉพาะผู้ที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจที่มีการใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เป็นผู้ที่ทำอะไรไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นทำอยู่ เช่น นาย Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท IKEA ซึ่งนำเสนอวิธีการขายเฟอร์นิเจอต์ใหม่ โดยทำเฟอร์นิเจอร์แบบเป็นชิ้นส่วนให้ผู้ซื้อนำไปต่อเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จัดเก็บ และบริการ หรือคุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ ผู้ที่อยู่ดีๆก็สร้างให้เกิดวงการสาหร่ายทอดสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “เถ้าแก่น้อย” ให้แพร่หลายทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ “Entrepreneur” ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ก่อตั้งธุรกิจเท่านั้น แต่คนที่เป็นพนักงานบริษัทก็สามารถมีความเป็น “Entrepreneur” ได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น คนที่กล้าตั้งคำถามกับกระบวนการทำงานของบริษัทในปัจจุบัน และคิดกระบวนการใหม่ที่ดีกว่า หรือริเริ่มคิดสินค้าหรือบริการใหม่ให้กับบริษัท ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการต้านทานสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นให้กับโลกนี้ทั้งนั้น

ที่มา: คุณเป็นหัวหน้าแบบไหน (WHAT KIND OF BOSS ARE YOU?) lertad.com