ขอต้อนสู่ “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in ,

กรุงเทพมหานคร แปลว่าอะไรนะ หลายๆคนไม่รู้ว่าความหมายอะไรแล้วมีชื่อเต็มว่าอย่างไร วันนี้เรามีทั้งความหมายและชื่อเต็มมาฝากกัน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย นิยมเรียกสั้นๆว่ากรุงเทพ แต่ต่างชาติเรียกว่า “Bangkok” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มาของคำว่า “บางกอก” มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า “บางเกาะ” หรือ “บางโคก” หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า “บางมะกอก” โด ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครปัจจุบันนั้นคือ

“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ขอบคุณภาพจาก feepik.com

ซึ่งมีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้

ขอบคุณภาพจาก feepik.com

โดยนามเดิมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ชื่อว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนครเป็น “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยนคำว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินทร์ ข้างต้น กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊กซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลก 169 ตัวอักษร

ขอบคุณภาพจาก feepik.com

คำขวัญของกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย หลังกรุงเทพมหานครสรุปยอดคะแนนโหวตคำขวัญกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัด)


ขอบคุณรูปภาพจาก sites.google.com

ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม

ตอนนี้เราก็รู้จักกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางสถานที่หลากหลายกันมากขึ้น ทั้งประวัติ ความหมายของชื่อและที่สำคัญแอดมินชื่นชอบวัดมากเป็นที่สุด ทั้งสวยงามมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่สวยงาม ตุ๊กๆที่เหมือนย้อนยุคไปอดีต จนทำให้นึกถึงจังหวัดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยคืออยุธยา หากเพื่อนๆมีโอกาสก็อยากให้ย้อนยุคไปเที่ยวอยุธยาจะทำให้เรารึลึกถึงอดีตได้ดี หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้กันมากขึ้น สำหรับวันนี้ขอบคุณที่คอยติดตามกันค่ะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/bangkokthecitythai/about-bangkok

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.