กรุงเทพมหานคร

ขอต้อนสู่ “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in ,

กรุงเทพ แปลว่าอะไร? หลายๆคนไม่รู้ว่าถึงความหมาย แล้วมีชื่อเต็มว่าอย่างไร วันนี้เรามีทั้งความหมายและชื่อเต็มมาฝากกัน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกัน กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย นิยมเรียกสั้นๆว่า “กรุงเทพ” แต่ต่างชาติเรียกว่า “Bangkok” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อนี้นั้นเองที่เป็นที่มาของคำว่า “บางกอก” มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมาจากการที่แม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมีสภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า “บางเกาะ” หรือ “บางโคก” หรือไม่ก็เป็นเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า “บางมะกอก” ส่วนชื่อเต็มๆของกรุงเทพฯ นั้นคือ 

“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ซึ่งมีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้

ขอบคุณภาพจาก feepik.com

โดยนามเดิมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ชื่อว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนครเป็น “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยนคำว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินทร์ ข้างต้น กรุงเทพ ได้ชื่อว่าเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊กซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลก 169 ตัวอักษร

ขอบคุณภาพจาก feepik.com

คำขวัญของกรุงเทพฯ คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” หลังกรุงเทพฯ สรุปยอดคะแนนโหวตคำขวัญกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราของกรุงเทพฯ เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัด)


ขอบคุณรูปภาพจาก sites.google.com

ต้นไม้ประจำกรุงเทพฯ คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม

ตอนนี้เราก็รู้จักกรุงเทพฯ ที่เป็นศูนย์กลางสถานที่หลากหลายกันมากขึ้น ทั้งประวัติ ความหมายของชื่อและที่สำคัญแอดมินชื่นชอบวัดมากเป็นที่สุด ทั้งสวยงามมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่สวยงาม ตุ๊กๆที่เหมือนย้อนยุคไปอดีต จนทำให้นึกถึงจังหวัดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยคืออยุธยา หากเพื่อนๆมีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวย้อนยุคได้ที่จังหวัด อยุธยา จะทำให้เรารึลึกถึงอดีตได้ดี หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้กันมากขึ้น สำหรับวันนี้ขอบคุณที่คอยติดตามกันค่ะ

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.