Jasmine City

การเช่าห้องประชุม

เรามีห้องประชุมหลากหลายประเภทเพื่อการใช้งานต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุม และการสัมภาษณ์ ฯลฯ

การเช่าห้องประชุม A

ห้องประชุมของเราเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ การจัดประชุมระยะสั้น การสัมภาษณ์ และการสนทนาทางธุรกิจ ด้วยห้องที่ตกแต่งให้พร้อมสำหรับการประชุมเพื่อช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม

 • เรทราคา

  ราคา 500 บาท/ชั่วโมง

 • จำนวนความจุ

  ความจุ 8 คน

 • สิ่งอำนวยความสะดวก

  กระดานกระจก
  เก้าอี้ 8 ตัว โต๊ะ 1ตัว

การเช่าห้องประชุม B

ห้องประชุมของเราเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ การจัดประชุมระยะสั้น การสัมภาษณ์ และการสนทนาทางธุรกิจ ด้วยห้องที่ตกแต่งให้พร้อมสำหรับการประชุมเพื่อช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม

 • เรทราคา

  ราคา 300 บาท/ชั่วโมง

 • จำนวนความจุ

  ความจุ 4 คน

 • สิ่งอำนวยความสะดวก

  กระดานกระจก
  เก้าอี้ 4 ตัว โต๊ะ 1ตัว