Privacy Policy

ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

บริษัท อีเควชั่น ประเทศไทย จำกัด ดูแลและให้ความสำคัญกับข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และอื่น ๆ ตามข้อกำหนดดังนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสมาชิก จะถูกใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ และจะไม่ถูกใช้นอกเหนือจากนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์ นี้ จะไม่ถูกใช้เพื่อเป้าหมายอื่น ๆนอกเหนือจากที่แจ้งให้สมาชิกได้รับรู้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เพื่อให้เราได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้อย่างแม่นยำและถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย ถูกบิดเบือน หรือหลุดออกไปสู่สาธารณะ เรามีการใช้กฎหมายและข้อปฏิบัติร่วมกันเพื่อรักษาระบบรักษาความปลอดภัย เราพร้อมพัฒนาในส่วนที่สำคัญต่อความปลอดภัย เช่น การจัดอบรมฝึกสอนพนักงาน และการใช้งานการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งคัด

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลของลูกค้าจะถูกใช้เพื่อส่งข้อมูล เอกสารต่าง ๆผ่านทางอีเมล์ และเพื่อการสอบถาม ให้คำแนะนำแก่สมาชิกของเรา

ข้อต้องห้ามของการเปิดเผยหรือจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

เราจะบริหารจัดการข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน และจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ ยกเว้นในกรณีดังนี้

- เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

- เมื่อเห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- เมื่อมีคำสั่งที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
The Company Bangkok EQUATION (Thailand) Co., Ltd.
50 ซอย สุขุมวิท 21, อโศก คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-116-7924, 092-4354240

อีเมล์: thecompanybangkok@gmail.com