Terms of Use

เงื่อนไขการใช้บริการ ออฟฟิศให้เช่า และ co-working space

ข้อกำหนดในการใช้งาน

ที่นั่งฟรีสำหรับสมาชิก

– พร้อมให้บริการใน วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างชั่วโมงทำการ

สมาชิก FIXED SEAT

– สมาชิก FIXED SEAT สามารถเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้ 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม แขกของสมาชิกจะสามารถเข้าใช้งานพื้นที่ได้เฉพาะให้เวลาทำการของบริษัท

ลูกค้าสมาชิกออฟฟิศ

– ลูกค้าสมาชิกออฟฟิศ สามารถเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้ 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม แขกของสมาชิกจะสามารถเข้าใช้งานพื้นที่ได้เฉพาะให้เวลาทำการของบริษัท

สิ่งสำคัญต่อลูกค้าสมาชิก

– พื้นที่ของเราใช้ทางธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้พักอยู่อาศัยได้
– การติดตั้งอุปกรณ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ สามารถติดตั้งได้หากได้รับคำอนุญาตจากผู้ดูแล (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
– ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ถูกทำให้เสียหายโดยลูกค้า จะถูกเก็บที่ตัวลูกค้าผู้นั้น

 

ข้อกำหนดอื่น ๆ

การสูบบุหรี่

– อาคารแห่งนี้เป็นอาคารปลอดบุหรี่ การสูบบุหรี่ชนิดใดก็ตามรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎและมีโทษทางกฎหมาย ทางอาคารมีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่อยู่ด้านนอกอาคาร

การทำความสะอาด

– ทางผู้ดูแลให้บริการดูแลความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง สมาชิกมีหน้าที่ช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณที่นอกเหนือจากนี้

ขยะ

– ตามกฎของทางบริษัท สมาชิกทุกท่านต้องรับผิดชอบขยะของตัวเอง โดยปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งคัด

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

– เครื่องดื่มนั้นสามารถนำมาบริโภคในพื้นที่ส่วนกลางได้ โดยคำนึงถึงความไม่รบกวนต่อสมาชิกท่านอื่น โปรดหลีกเลี่ยง อาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นแรง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาอย่างเด็ดขาด

การดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาด

– สมาชิกทุกคนควรจะดูแลรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะทำงานข้ามคืนหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ

การดูแลรักษาออฟฟิศ

- พฤติกรรมดังต่อไปนี้ ถือว่าฝ่าฝืนกฎของทางบริษัท
ก. การใช้พื้นที่ส่วนกลางโดยไม่แบ่งปันให้สมาชิกผู้อื่น (รวมไปถึงการวางของใช้ส่วนตัวเพื่อยึดจองที่นั่ง)
ข. การจับจองที่นั่งในพื้นที่ส่วนกลาง
ค. การนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคาร
ง. การฟังเพลง หรือดูรายการทีวี โดยไม่สวมหูฟัง
จ. การแฮคหรือขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ฉ. กิจกรรมที่ควรจะทำในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ใช่ในพื้นที่ส่วนกลาง
ช. การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือสไกป์ ที่อาจส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ซ. การชักชวนซื้อขายสินค้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา รวมไปถึงการแจกใบปลิวและการทำโฆษณา ถือว่าผิดกฎของบริษัท
ฌ. การโทรศัพท์สมาชิกควรใช้บริการห้องโทรศัพท์ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่อาจรบกวนผู้อื่น

การจัดการและดูแลของใช้ส่วนตัว และทรัพย์สินของสมาชิก

– สมาชิกมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวสมาชิกเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากทรัพย์สินของท่านถูกขโมยหรือสูญหาย

ที่จอดรถ

– ทางบริษัทไม่มีที่จอดรถฟรีให้กับสมาชิก ที่จอดรถมีค่าใช้จ่ายที่ถูกเก็บโดยฝ่ายอาคาร

ห้องประชุม

- การใช้บริการห้องประชุมต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น
- ในการจองห้องประชุมโปรดแจ้งทางพนักงานที่เคาท์เตอร์ให้บริการ
- ทางเราอนุญาตให้แขกของสมาชิกเข้ามาใช้บริการได้ แต่ต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะรบกวนสมาชิกท่านอื่น
- สำหรับแขกของสมาชิก โปรดทำตามกฎของทางบริษัทและแจ้งต่อพนักงานก่อนเข้าใช้พื้นที่ทุกครั้ง
- โปรดคำนึงถึงเสียงที่ลูกค้าใช้ เพื่อไม่ให้รบกวนสมาชิกท่านอื่น
- การใช้บริการห้องประชุมสำหรับลูกค้าทั่วไปนั้นมีค่าใช้จ่าย และสำหรับลูกค้าสมาชิกออฟฟิศนั้นค่าใช้จ่ายจะถูกเก็บเมื่อจำนวนชั่วโมงเกินจากที่ทางบริษัทให้ฟรี

การบริการของทางบริษัท

- การบริการต้อนรับ (รองรับแขกของสมาชิก)
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย
- สายต่ออินเทอร์เน็ต ลูกค้าสมาชิกต้องเป็นผู้เตรียมมาเอง
- การดูแลเรื่องเอกสาร มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก ลูกค้า FIXED SEAT

- ประตูที่สามารถล็อคได้
- โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เก็บของภายในห้อง
- การใช้โทรศัพท์เสียงดังรบกวนผู้อื่น ถือว่าผิดกฏของทางบริษัท

 

การยกเลิกสัญญา

ลูกค้าสมาชิกทั่วไป และลูกค้าสมาชิกออฟฟิศ

- การยกเลิกสัญญา โปรดกรอกข้อมูลการยกเลิกสัญญาบนเอกสารการยกเลิกสัญญาของทางบริษัท ซึ่งสามารถขอได้จากโต๊ะให้บริการของบริษัท ก่อนวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ถ้าหากสมาชิกไม่สะดวกที่จะกรอกข้อมูลที่โต๊ะให้บริการ สมาชิกสามารถขอแบบฟอร์ม โดยการส่งอีเมล์มาที่ info@thecompanyglobal.com ในรูปแบบไฟล์ PDF กรุณาทำตามแบบฟอร์มที่ทางบริษัทมอบให้ ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลจนก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของสัญญา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดทั้งสิ้น สมาชิกที่ยกเลิกสัญญาสามารถใช้บริการพื้นที่ของทางบริษัทได้จนถึงสิ้นเดือน ๆนั้น และหากสมาชิกได้จดทะเบียนบริษัทกับทางเราโปรดเปลี่ยนที่อยู่ก่อนสิ้นสุดเดือนที่ต้องการยกเลิก

สมาชิกห้องออฟฟิศ

- ขึ้นอยู่กับสัญญาของลูกค้าแต่ละท่าน
- โปรดคืนกุญแจออฟฟิศ กุญแจล็อคเกอร์ และคีย์การ์ด ภายในเดือนสุดท้ายของสัญญา
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนสุดท้ายต้องชำระก่อนหรือในวันสุดท้ายของเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 

การยกเลิกสัญญาลูกค้า

- ถ้าสมาชิกฝ่าฝืนข้อตกลงดังที่จะกล่าวมานี้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาลูกค้าได้ทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายในด้านต่าง ๆที่อาจเกิดกับทางสมาชิกที่ผ่าฝืนกฎ รวมไปถึงทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าเช่าต่าง ๆได้
ก. ถ้าสมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อนึงในสัญญา
ข. ถ้าหากพบข้อมูลที่เป็นเท็จบนสัญญา
ค. ถ้าลูกค้าทำผิดกฎหมายหรือผิดกฎทางจริยะธรรมภายในสังคมสาธารณะ
ง. กรณีลูกค้าฝ่าฝืนไม่ยอมจ่ายค่าเช่า ค่าสมาชิก หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆของบริษัท เกินหนึ่งเดือน ถ้าหากได้รับการแจ้งเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตาม
จ. กรณีเกิดความเสียหายกับพื้นที่ของทางบริษัท ไม่ว่าเจตนาหรือไม่ก็ตาม
ฉ. ถ้าฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ฟ้องร้องและดำเนินการตามกฎหมาย
ช. เพิ่มเติม ถ้าทางบริษัทเห็นว่า สมาชิกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาสมาชิกได้

 

ข้อตกลงอื่น ๆ

- เหตุที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะถูกระบุแยกไว้โดยผู้ดูแลการจัดการ โดยกฎหมาย
- ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ถ้าเห็นสมควรในกรณีนี้ บริษัทสามารถเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลงเดิมได้ และจะมีผลเริ่มใช้ทันที โดยสมาชิกสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้จากการ แจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการติดประกาศตามสถานที่ต่าง ๆของบริษัท ตามที่ทางเราเห็นว่าสมคาร

 

โปรดติดต่อเราหากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

จัดทำ 1 ธันวาคม 2016
อัพเดท 16 มิถุนายน 2017
อัพเดท 24 สิงหาคม 2017
อัพเดท 29 สิงหาคม 2017