การประสานงาน

5 องค์ประกอบของการประสานงานที่ควรมี

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in ,

การทำงานด้วยกันกับหลายๆคนภายในองค์กรเดียวกัน สิ่งที่สำคัญนอกจากมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วอีกสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือการประสานงานกันภายในองค์กร หากในองค์กรณ์ของเราขาดสิ่งนี้ไป หรือทำได้ไม่ดีพอย่อมนำพามาซึ่งปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลไม่ตรงกัน เข้าใจผิดกัน งานไม่เดิน ฯลฯ และอีกมากมายหากเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นควรทำอย่างไร ไปดูกันเลย

ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจการประสานในการทำงานหมายถึงการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรที่จะทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทำงานสอดคล้องกันโดยที่ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน การขัดแย้งกัน หรือการเกิดความเหลื่อมล้ำภายในองค์กร เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยความสามัคคีกัน ดังนั้นการประสานการทำงานจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการการทำงานที่ควรปฏิบัติในทุกๆองค์กร

1.ความร่วมมือ ผู้ทำงานในองค์กรเดียวกันเมื่อต้องมีการทำงานร่วมกัน การให้ความร่วมมือกันในการทำงาน รับส่งงานกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานรื่นไหลได้ และควรมีการระดมความคิด แชร์ไอเดียในการทำงาน

2.จังหวะเวลา ผู้ทำงานและประสานการทำงานแต่ละคนจะต้องทำงานในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน

3.ความสอดคล้องเหมาะสม จะต้องมีการพิจารณา และแจกจ่ายงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

4.การสื่อสาร ต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี เพื่อให้เกิดการเข้าใจตรงกัน รวดเร็ว และไม่เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด

5.ผู้ประสานการทำงานและผู้ปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายต้องมีความร่วมมือร่วมใจ และมีความตั้งใจทั้งในการคุยงานและการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด

ประโยชน์ของการประสานการทำงานที่ดีนั้นก็คือ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง ราบรื่น รวดเร็วตามกำหนด ประหยัดเวลา และลดความขัดแย้งได้หากเกิดความผิดพลาดหรือการทำงานซ้ำซ้อน อีกทั้งยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในองค์กรได้อีกด้วย แต่อีกสิ่งที่เราไม่อาจเลี่ยงได้ก็คงจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมหรือนิสัยในการทำงานที่อาจไม่เป็นในทำนองเดียวกันกับองค์กร มีความเหลื่อมล้ำแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร การนินทาว่าร้ายกัน การไม่รับฟังความเห็นของคนอื่น รวมไปถึงภาษาที่ใช้กัน ไม่ใช่แค่การสื่อสารกันโดยใช้ภาษาที่สองที่อาจทำให้เกิดปัญหาแล้วภาษาแม่ของเราเองก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสาร

สุดท้ายนี้ หากเราสามารถจัดการกับปัญหาข้างต้นที่แอดมินบอกไปได้ เราก็จะเห็นถึงความสำเร็จที่ทุกคนสามารถร่วมแรงและกำลังกันทำให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน เห็นไหมว่าประโยชน์ของการประสานการทำงานที่เราอาจจะคิดว่ามันก็แค่การบอกต่องาน ส่งต่องานให้กับผู้ที่รับผิดชอบทำงานตามคำสั่งไปนั้น มันมีอะไรที่สำคัญมากกว่านั้นอยู่เพราะมันไม่ใช่แต่การส่งต่องานแต่เป็นการสานความสัมพันธ์ภายในองค์กรไปในตัวอีกด้วย แล้วเพื่อนๆมีเทคนิคการประสารงานเป็นแบบไหนกันบ้าง มาแบ่งปันกับแอดมินด้วยนะ

เครดิตภาพ


คุณกำลังมองหา  Co-working space อยู่ใช่ไหม?

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ( ติดต่อเรา )

เป็นเพื่อน

“บัญชีทางการของบริษัท

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.