สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา ” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in

การล้างมือแบบเอามือผ่านน้ำใครๆ ก็ทำได้ แต่คุณรู้ไหมว่าการล้างมือให้สะอาดหมดจด จนปราศจากเชื้อโรคได้นั้น ต้องทำตามวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

l

  1. ฝ่ามือถูฝ่ามือเริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด

  2. ฝ่ามือถูหลังมือ ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป

  3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด

  4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้วกำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด

  5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน

  6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน

  7. ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาด

               หากเราฝึกล้างมือจนเป็นนิสัย  ล้างมือถูกต้อง  ถูกวิธี  เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการติด โคโรนาไวรัส ปราศจากเชื้อโรค สถานการณ์ในปัจจุบันก็จะดีขึ้น   เรื่อยๆ จนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ฉะนั้นเราต้องร่วมมือกัน ช่วยกันล้างมือให้ถูกวิธี อีกทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากบ้าน พูดคุยหรือยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เท่านี้ก็สามารถดความเสี่ยงได้อีกด้วย

ด้วยความปราถนาดีจาก The Company Bangkok

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย multimedia.anamai.moph.go.th

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.