Ho ren so

Ho Ren So (โฮ เร็น โซ) คืออะไร?

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in ,

หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้ผ่านหูมาบ้าง ว่ากันว่าเป็นเคล็ดลับของคนญี่ปุ่นที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายของคำดังกล่าว วันนี้แอดมินเลยนำบทความที่อธิบายความหมายของ Ho Ren So (โฮ เร็น โซ) ไว้อย่างละเอียดมาให้ทุกคนได้อ่านกัน

“โฮ เร็น โซ” คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะได้พบเจอเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทำงาน คําว่า “Ho Ren So” นั้นเป็นคําย่อ ซึ่ง “Ho มาจาก Hokoku (การแจ้งผู้บังคับบัญชา)” “Ren มาจาก Renraku (การรายงานข้อมูล)” และ “So มาจาก Sodan (การปรึกษาหารือ)” ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร การสนับสนุนด้านการใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน และการวางแผนเพื่อยกระดับอัตราการผลิตนั้น สภาพแวดล้อมในที่ทํางานจําเป็นจะต้องมีคุณลักษณะของ “โฮ เร็น โซ” ที่ดี ซึ่งในครั้งนี้จะขออธิบายเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของ “โฮ เร็น โซ” ที่ควรต้องทราบ ดังต่อไปนี้

“Hokoku (การแจ้งผู้บังคับบัญชา)” หมายถึง เมื่อมีคําแนะนําหรือคําสั่งมาจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาจะทําการรายงานความคืบหน้าหรือผลลัพธ์ของงานนั้นให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้ทราบในทุกๆวัน ผู้บังคับบัญชาจะได้รับการแจ้งถึงประเด็นและรายละเอียดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้ทันท่วงที ดังนั้น การแจ้งผู้บังคับบัญชาจึงจําเป็นต้องทําในเวลาที่เหมาะสมด้วย

“Renraku (การรายงานข้อมูล)” หมายถึง การแจ้งข่าวสารอย่างง่ายๆแก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อแตกต่างกับ “การแจ้งผู้บังคับบัญชา” ตรงที่ว่า ผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะเป็นใครก็ได้ อีกทั้งผู้ส่งสารจะไม่มีการใส่ความคิดเห็นของตนเองเข้าไป ข้อมูลที่รายงานจะเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่กระชับ และสามารถรายงานได้อย่างรวดเร็ว

“Soudan (การปรึกษาหารือ)” หมายถึง เมื่อตกอยู่ในสภาพที่ยากลําบากหรือยากแก่การตัดสินใจ ให้ทําการสอบถามความคิดเห็นจากผู้คนรอบข้าง เช่น ผู้บังคับบัญชา รุ่นพี่ หรือ เพื่อนรวมงาน เป็นต้น เพื่อขอคําแนะนํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นงานเร่งด่วน ห้ามทําการแก้ไขปัญหาเพียงลําพัง จําเป็นต้องรีบปรึกษาหารือกับคนรอบข้าง การได้รับคําแนะนําจากต่างสถานที่ หรือคําแนะนําที่ไม่คาดคิดมาก่อน อาจเป็นหนทางในการช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างรวดเร็วก็ได้

“โฮ เร็น โซ” จําเป็นต้องกระทําในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายนั้น สิ่งสําคัญคือต้องทราบวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่จะถ่ายทอด และเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดให้ชัดเจนเสียก่อน

อ้างอิง

 


คุณกำลังมองหา  Co-working space อยู่ใช่ไหม?

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ( ติดต่อเรา )

เป็นเพื่อน

“บัญชีทางการของบริษัท

Photo from :  www.freepik.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.