“เว้นระยะห่าง” อย่างไรให้ปลอดภัยจาก โควิด 19

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in ,

Social distancing คือ การเว้นระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม แปลง่าย ๆ ก็คือ การอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ในสังคมเพียงพอที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคน้อยลง หรือช้าลง ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเทคนิคนี้ปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ การเว้นระยะเช่นนี้ ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขมีเวลาเตรียมความพร้อมในการรับมือผู้ป่วยจำนวนมากได้ ซึ่งใช้สำหรับทุกคนในสังคม รวมทั้งผู้ที่อาจจะยังไม่ได้มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อโดยตรง

Social distancing เป็นหนึ่งในมาตรการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสอื่น ๆ อีกด้วย

 

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อเว้นระยะจากผู้อื่น

  1. การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 5-2 เมตร (อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยที่เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่ไปได้ ซึ่งตามคำแนะนำสากลส่วนใหญ่ คือ 6 ฟุต คิดเป็น 1.83 เมตร)

2. การปิดโรงเรียน หรืองดคลาสเรียน หันมาเรียนออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ลดการแพร่ระบาดของโรค

3. ทำงานที่บ้านแทนที่จะทำที่ทำงาน (work from home) ทำให้ลดการเดินทางมาทำงาน และการพบปะคนอื่นในที่ทำงาน ซึ่งเพิ่มทั้งโอกาสการรับและแพร่กระจายของเชื้อ

4. หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งที่มีคนหนาแน่น หรือใกล้ชิดกัน เช่น รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เรือสำราญ หรือเครื่องบิน เป็นต้น

5. ลดความหนาแน่นในลิฟต์ อาจมีการตีเส้นแบ่งในลิฟต์เพื่อให้ยืนห่างกัน หันหน้าออกจากกัน เลี่ยงการพูดคุยในลิฟต์ หรือเน้นการเดินขึ้นบันได โดยเฉพาะถ้ามีอากาศถ่ายเทได้ดีกว่า

6. การเยี่ยมญาติหรือติดต่อสื่อสารกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทาง LINE หรือ video call ต่าง ๆ แทนการไปพบปะกันโดยตรง

7. ทานอาหารจานเดียว หรือสำรับอาหารสำหรับคนเดียว แทนที่จะนั่งกินรวมกันเป็นกลุ่ม เพราะเวลาทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ต้องมีการถอดออก เพื่อทานอาหารหรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมโต๊ะ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโควิด-19

 

The Company Bangkok ขอให้ทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคลดน้อยลง เราจึงจะสามารถผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดหเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Source picture

www.123rf.com/photo

www.freepik.com/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.