work smart or work hard

คุณเป็นคนที่ Work Smart หรือ Work Hard?

Posted On:   |   Last Updated:   |   Posted in

   คนส่วนใหญ่เวลาสำภาษณ์งานมักจะแนะนำว่าตนเองนั้นเป็นคนทำงานหนัก เอาการเอางาน ขยันขันแข็ง โดยเฉพาะเด็กที่พึ่งเราจบมาใหม่ๆ ราวกับเป็นสคริปต์ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลย แต่ในชีวิตจริงของคนทำงานส่วนใหญ่ที่เราเห็นมีอยู่ 2ประเภท คือ กลุ่มคนที่ทำงานแบบ Work Hard และอีกกลุ่มที่ทำงานแบบ Work Smart แล้วการทำงานสองอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรและเราเป็นแบบไหน ไปดูกัน

มาเริ่มกันที่ Work Hard กันก่อน คนที่ทำงานประเภทนี้จะเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานเป็นอย่างมาก หากงานที่ทำนั้นไม่สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการก็จะยังคงทำงานต่อไป คนที่เป็นคนประเภทนี้สังเกตได้ง่ายๆ เลยคือ เลิกงานดึก เอางานกลับไปทำที่บ้าน ไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรหรือไปไหน คนประเภทนี้ก็จะยังคงทำงานอยู่ ข้อดีของคนประเภทนี้คือ ผลงานดีที่ได้จากความทุ่มเทในการทำ เป็นที่พึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากผู้จ้าง บางรายอาจจะได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ได้ดีเสมอไป เพราะก็มีข้อเสียวอยู่เยอะเช่นกัน อย่างแรกเลยคือสุขภาพที่เสื่อมโทรมลง มีความเครียดจากการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ที่แย่ลงทั้งกับคนรอบข้างและคนในครอบครัวเพราะเอาเวลาที่มีไปทุ่มกับงานหมดแล้ว

ส่วนผู้ที่ทำงานแบบ Work Smart นั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่วางแผนเก่งมากๆ โดยเมื่อคนกลุ่มนี้ได้รับการมอบหมายงานมาแล้วพวกเค้าก็จะวางแผน จัดลำดำความสำคัญว่างานไหนควรทำก่อน งานไหนควรทำทีหลัง และทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานออกมาตรงตามเป้าหมายและใช้เวลาทำงานให้น้อยที่สุด จุดสังเกตคนกลุ่มนี้ง่ายๆ คือพวกเขามักจะเลิกงานตรงเวลาทุกวัน ไม่ขนงานกลับไปทำที่บ้าน เวลาพักคือพัก พอเวลางานก็จะทำงานอย่างจริงจังเต็มที่ ข้อดีของคนประเภทนี้ก็คือมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีเวลาพักผ่อนและสามารถมีมนุษยสัมพัธ์กับผู้คนรอบข้าง ส่วนข้อเสียงคือหากวางแผนการทำงานไม่ได้หรือไม่ทำงานตามระบบที่วางไว้อาจจะทำให้มีผลกระทบต่องานอื่นๆที่ต้องทำได้ ดังนั้นคือห้ามขี้เกียจ

ส่วนตัวของแอดมิน แอดมินมีพี่สาวซึ่งอยู่ด้วยกันแต่การทำงานของเราสองคนนั้นต่างกันมาก ซึ่งพี่สาวของแอดมินจัดอยู่ในกลุ่มทำงานหนัก เนื่องจากทำงานทั้งวันทำจนดึกจนดื่น ไม่พอกลับมาบ้านก็ยังคงทำงาน ส่วนแอดมินคิดว่าตัวเองอาจจะอยู่ในกลุ่มทำงานแบบสมาร์ทเพราะแอดมินจะเข้างานและเลิกงานตรงเวลา ในส่วนของงานก็จะมีตารางวันที่ ที่ต้องทำอย่างชัดเจน พอถึงเวลาทำงานคือทำงานพอถึงเวลาพักแอดมินก็พักอย่างจริงจังบางทีอาจมีสงครามเล็กๆกับพี่สาวบ้างเนื่องจากแอดมินพักส่วน พี่สาวก็ทำงานวนไป แล้วเพื่อนๆหล่ะ เป็นคนทำงานแบบไหน ทำงานหนักหรือทำงานแบบสมาร์ท

คุณจะเลือกทำงานแบบไหน Work Hard หรือ Work Smart

Are you looking for the Coworking space?

Please feel free to contact us or visit our website (Contact us)

Add friend

“The Company Official account”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.